Agility

Agility
Szükséges hozzá egy eleven, örökmozgó, könnyen motiválható, kézben tartható kutya és egy sportos, gyorsan futni és reagálni tudó Gazdi. Meg persze biztonságos, sík terület és jó néhány akadály, amit mi biztosítunk.  
Az agility, sport és versenyforma, ami valamennyi kutya és gazdája/vezetője számára elérhető és nyitott. 
Az agility edzéseken és versenyeken különböző típusú akadályokból összeállított akadálysoron kell végigvezetned a kutyádat. 
Mik azok a fontos tulajdonságok, amik feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy sikeresen űzzétek ezt a sportot és amiket  a versenyek alkalmával a bíró figyel és értékel? 
A kutyád részéről: taníthatóság, irányíthatóság, ügyesség, együttműködő készség. A kutyavezető részéről problémamegoldó képesség, gyors reakció, állóképesség és a kutyával való jó kommunikáció.  Az agility nevelő célzatú sport, amely segíti a kutyád szocializációs beilleszkedését, remek közös programlehetőség és nem utolsó sorban Téged is megmozgat!
Ha szeretnéd kipróbálni magatokat, gyertek el egy edzésre!
Időpont egyeztetés szükséges! Beiratkozni a jelentkezési lap kitöltésével lehet.

Jelentkezési lap letölthető innen. vagy kiölthető online itt.

Agility-ről, akadályokról, versenyszabályzatról bővebben:
Az agility valamennyi kutya és versenyző számára nyitott sport.
Az agility verseny célja, hogy különböző típusú akadályokból összeállított akadálysor segítségével vizsgáljuk a kutya taníthatóságát, irányíthatóságát, ügyességét, együttműködő készségét, a kutyavezető problémamegoldó képességét, reakcióinak gyorsaságát, állóképességét és a kutyával való kommunikációjának szintjét. Az agility sport sikeres űzésének elengedhetetlen feltétele, hogy a versenyzők ismerjék a kutyanevelés, tartás és képzés elemi alapjait.
Az agility egy nevelő célzatú sport, amely elősegíti a kutyák szocializációs beilleszkedését és segíti a versenyzők egészségmegtartó mozgásigényének kielégítését.

 Futam típusok
- Agility verseny (A szabályzat szerinti összes akadály alkalmazásával)
- Jumping verseny (A kontaktzónás akadályok, valamint az asztal nem szerepelhet)
  
Általános
Az agility pálya felállításához ajánlott terület legalább 30 x 40 m. A szükséges versenyterület 20 x 40 m.
Az agility pálya talaja nem jelenthet semmilyen veszélyt a páros számára (beton, salak, stb.)
Két pálya egyidejű felállításakor ajánlatos a két pálya között egy biztonsági sávot hagyni (kb. 10 m), vagy a két pályát valamilyen - a kutyák számára átláthatatlan? biztonsági sávval elválasztani.
A pálya tényleges hossza 100 - 200 m, és teljesítmény osztályoknak megfelelően 12 - 20 akadályt foglal magában, ebből legalább 10 ugróakadály (verőakadály, viadukt, fal, karika).
Két egymást követő akadály között a távolság min. 5, max. 7 m
A felvezető számára meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy az akadály mellett mindkét oldalon elhaladhasson.
A szlalom csak egyszer szerepelhet futamonként.
Az asztal és a kontaktzónás akadályok nem helyezhetők el a start- és célvonalnál.
A karikát és a távolugrót a pályán úgy kell elhelyezni, hogy az ideális íven haladva egyenes ráfutású legyen.
Az összes méretosztályban - S, M, L - ugyanazon szabályok érvényesek az akadályméretek különbözőségének figyelembevételével.

A pálya
A pálya megtervezése a bíró feladata. A felállított pályának legalább két irányváltást kell tartalmaznia. A verseny kezdete előtt a bírónak meg kell győződnie a versenyterület talajának a megfelelőségéről. A bíró feladata, hogy a verseny előtt ellenőrizze a rendelkezésre álló akadályok méretét és biztonságosságát. A bíró verseny előtti tevékenységének része a küzdőtér kijelölésének, méretének ellenőrzése, valamint a közreműködő személyzet munkafeltételeinek ellenőrzése. Ha a verseny feltételeit a bíró nem tartja megfelelőnek, biztonságosnak, akkor kötelessége az eltérésekre felhívni a rendezők figyelmét. Amennyiben a hiányosságok nem szüntethetők meg, a közreműködést megtagadhatja.
Ha a bíró mindent megfelelőnek talál, személyes közreműködésével - az általa előre elkészített pályaterv alapján - állítják fel a pályát a pályasegédek. A pálya felállítása után a bíró leméri annak pontos hosszát.
A futam előtt a bíró eligazítást tart a pályasegédek, írnokok és a segédbíró számára a feladatukról.
A jól átgondolt pálya lehetővé teszi a kutya és felvezetője számára, hogy a pályát könnyedén teljesíthessék. A felállított pálya a verseny szintjének megfelelő vonalvezetésű, és alkalmas a sportszerű versengés biztosítására.
Ajánlott minden futamon más pályát állítani. Az akadályok sorrendjének és a pálya vonalvezetésének alkalmasnak kell lenni a valós felkészültségbeli különbségek kimutatására.

A verseny
A verseny napján, a futam előtt, a verseny területén tilos az edzés. A futam előtt a felvezetőknek megfelelő időt kell biztosítani arra, hogy - kutyáik nélkül - a pálya vonalvezetését megismerjék, és versenyzési taktikájukat kialakítsák (pályabejárás).
A futam kezdete előtt a bíró ismerteti a futam részleteit, a szintidőt (TPS) és a maximális időt (TPM). Ugyanakkor emlékeztetheti őket a futammal kapcsolatos előírások betartására.
A szintidő (TPS)
A futam szintidejének meghatározási alapja a méter/sec - ban megállapított elvárt sebesség. A szintidő meghatározásánál figyelembe kell venni a verseny szintjét, a felállított pálya nehézségi fokát, a pálya talaját és az időjárást.
A futam szintidejének meghatározása a bíró feladata.
A pálya szintidejét (mp-ben) úgy kapjuk meg, hogy a pálya hosszát elosztjuk az elvárt sebességgel.
Példa: 150 m hosszú pálya és 2,5 m/sec előre megadott haladási sebesség esetén a pálya szintideje 150: 2,50 = 60 másodperc.
A maximális futamidő (TPM)
A bíró a pálya maximális futamidejeként általában a standard idő kétszeresét adja meg.
A maximális futamidő nem lehet kevesebb, mint a standard idő 1,5- szerese.
Példa: 60 másodperc szintidő idő esetén a maximális futamidő 90-120 másodperc.

A futam
A futamot a kutya bármely testhelyzetből kezdheti.
A felvezető a bíró startengedélyét követően indíthatja a kutyát.
A startengedély után a felvezető a pályán bárhol elhelyezkedhet.
A futamidő mérése akkor kezdődik, amikor a kutya átlépi a "startvonalat", vagy elfut mellette.
Az egész futam alatt a felvezető a kutyát csak különböző hang- kéz- és testjelek alkalmazásával irányíthatja.
Nem megengedett a kutya, vagy az akadály kézzel érintése a futam alatt.
A pályán a sorszámoknak megfelelő sorrendben kell az akadályokat teljesíteni.
A felvezető nem léphet az akadályokra, és nem ugorhatja át az azokat.
A futam és az időmérés akkor fejeződik be, amikor a kutya átlépi a "célvonalat".

4. Akadályok (obstacles)
Magasugró akadályok hurdles
Viadukt, fal viaduct, wall
Karika tyre
Távolugró long jump
Asztal table
Palló dog walk
Hinta see-saw
Palánk „A” frame
Szlalom slalom
Kukac rigid tunnel
Zsák collapsible tunnel
Az akadályok nem jelenthetnek semmilyen veszélyt a kutya számára, és (méreteikben) meg kell felelniük az alábbi leírásoknak és a mellékelt ábráknak.

1) Magasugró akadályok (hurdles)
Ugrásmagasság:
L maxi 55 - 65 cm.
M midi 35 - 45 cm
S mini 25 - 35 cm
Az akadály minimális szélessége: 120 cm.
Az ugróakadályok tetején a verőlécet úgy kell elhelyezni, hogy az érintésre leessen. Verőlécként fém vagy műanyag nem alkalmazható. Az ugróakadályok alsó része lehet nyitott, kitöltött vagy áttört.
Speciális ugróakadály a sövény. A sövény és a verőléc között 5 cm távolságot kell hagyni.
Dupla akadály: (double)
Dupla akadályt két magasugró akadály egymás utáni felállításával kapunk. A két ugróakadály verőlécei között 15 ? 20 cm szintkülönbség van úgy, hogy a hátsó a magasabb.
Ugrásmagasság a magasabb akadályon:
L 55 - 65 cm.
M: 35 - 45 cm
S: 25 - 35 cm.
Akadályok közti távolság:
L: 55 cm.
M: 40 cm.
S: 30 cm.
A dupla ugró akadály mindig egyenes ráfutású legyen az előző akadályról érkezve.
Kombináció: (combination)
A kombináció két vagy három ugróakadályból áll. A kombináció elemeit A, B, C táblával kell megjelölni.
A kombináció egyetlen akadálynak számít, így az akadálysorszám azonos minden elemnél.
A kombináció elemeinek teljesítése azonban egymástól függetlenül bírálandó. A kombinációban szerzett hibákat összeadják.
Ha a kutya megtagadásos hibát vét valamelyik elemen, akkor kizárás nélkül teljesíteni lehet a kombináció maradék akadályait is, de a kombinációt egy-szer hibátlanul kompletten teljesíteni kell a következő akadály előtt .
Az ugró akadályokat csak egyenes vonalban lehet elhelyezni.
Egy futamban csak egy kombinációt lehet elhelyezni, és ezt csak egyszer lehet teljesíteni.
Az akadályok közti távolság 4,5 – 7 m.

A viadukt és a fal (viaduct & wall)
Ugrás magasság:
L: 55 - 65 cm.
M: 35 - 45 cm.
S: 25 - 35 cm.
Minimális szélesség: 120 cm, kb. 20 cm vastag.
A viadukt alsó kitöltött területében 1-2 alagút formájú nyílás van.
A fal alsó kitöltött területe zárt. A viadukt és a fal tetejére kúpcserép formájú lelökhető elemeket kell tenni.

A karika (tyre)
A nyílásátmérő legalább 45 cm és legfeljebb 60 cm.
A nyílás középpontjának a talajtól mért távolsága: L: 80 cm; M és S: 55 cm.
Az abroncs alsó, belső részének biztonsági okokból zártnak kell lennie.
Az abroncs magassága láncrendszer segítségével állítható. Merev rögzítő rendszer használata nem megengedett.
A stabilitás érdekében a talajtámaszok hossza legalább az abroncs felső pereméig maxi állásban mért magasságnak a 1,5 szerese.
A karikának stabilnak, borulásbiztosnak kell lennie, ezért nem ajánlott könnyű anyagból elkészíteni.
A karika mindig egyenes ráfutású legyen az előző akadályról érkezve.
A távolugró (long jump)
2-5 db elemből álló, egyenletesen elosztott és az ugrás irányából magasság szerint emelkedő sorrendben felállított akadály. A legalacsonyabb elem kezdő magassága 15 cm, a legmagasabb elem magassága 28 cm. Az elemek teteje enyhén lejtős.
Ugráshossz:
L: 120 - 150 cm (4 - 5 elem)   M 70 - 90 cm (3 - 4 elem)
S: 40 - 50 cm ( 2 elem)A négy sarkot legalább 120 cm magas jelzőkarókkal kell megjelölni. A karók végeit sérülés biztosan kell kialakítani.
A karók csak határolók, és nincsenek rögzítve az elemekhez.
A távolugró mindig egyenes ráfutású legyen az előző akadályról érkezve.

Az asztal (table)
Felület: Min. 90 x 90 cm , max. 120 x 120 cm.
Egy elektronikus időmérő készülék (5 mp után hallható jel) beépíthető az asztal felületébe, az asztal mind a négy oldalán 10 cm szabadon hagyásával. Az asztalnak stabilnak (billenésmentesnek) és csúszásmentes felületűnek kell lennie.
Magasságok:  L - 60 cm; S és M - 35 cm.

A palló (dog walk)
Magasság: Min. 120 cm , max. 135 cm.
A futólécek szélességének 30 cm-nek kell lennie. Az elemek hossza nem lehet kevesebb, mint 360 cm, és nem lehet több, mint 420 cm. Az akadály fel és lemenő elemeit 20 mm széles, 5-10 mm magas, lekerekített, szabályos (25-cm-es) közönként felerősített kapaszkodólécekkel kell ellátni a felmászás megkönnyítése és a csúszás megakadályozása céljából. A kapaszkodóléc a kontaktzónahatártól legalább 10 cm-re legyen.
A fel- és lemenő oldalon a kontaktzóna földtől mért hossza 90 cm, amelyet eltérő színnel kell megjelölni az elemek élén is.

A hinta (see-saw)
Szélesség: 30 cm. Hosszúság: min. 3,65 m, max. 4,25 m.
A középtengely magassága a hinta hosszának 1/6-a a talajtól mérve.
Példa: 365 cm-es hosszúság esetén a magasság 60 cm;
425 cm-es hosszúság esetén a magasság 70 cm. ez is legyen dőlt betűkkel
A hinta fel és lemenő végein a kontaktzóna hossza 90 cm, amelyet eltérő színnel kell megjelölni az elem oldalán is.
Kapaszkodólécek alkalmazása nem megengedett. A hintának stabilnak és csúszásmentesnek kell lennie.
A hintának jól kiegyensúlyozottnak kell lennie (a billenést tekintve nem túl gyorsnak, nem is túl lassúnak).
A kis termetű kutyák számára ellensúly elhelyezésének lehetőségét biztosítani kell. A jól elkészített hintának a felső vége és a tengely közötti felezőpontra elhelyezett 1 kg-os súly esetén, 2-3 másodpercen belül kell a talajig billennie. Ezt a billenést egy ellensúly alkalmazásával lehet elérni.

A palánk („A” frame)
A palánk két trapéz formájú elemből áll.
Az elemek felső élének szélessége legalább 90 cm, és az elemeknek a földdel érintkező éle trapéz alakban 115 cm-re szélesedik. Az oldalak hossza 270 – 280 cm.
A talajtól mért legmagasabb pont minden kategóriánál 170 cm (csúcsszöge 101,5’)
Az elemeket 20 mm széles, 5-10 mm magas, lekerekített kapaszkodólécekkel kell ellátni, melyeket szabályos, 25 cm-es közökben erősítenek fel a mászás megkönnyítése és a csúszás megakadályozása céljából. Kapaszkodóléc a kontaktzóna határához 10 cm-nél nem lehet közelebb.
Az elemek alsó részén a kontaktzónát a talajtól mért 106 cm-es hosszúságban eltérő színnel kell befesteni az elemek élén is. A palánk teteje nem jelenthet semmilyen veszélyt a kutyák számára. Ha szükséges, gumi oromlécet kell alkalmazni.

A szlalom (slalom)
A szlalom 8, 10 vagy 12 rúdból állhat, melyek 120 cm magasak, átmérőjük 3-5 cm, és 50-65 cm-re vannak egymástól.
A szlalom-rudaknak vastag falú, merev anyagból kell készülniük.
Nagy nemzetközi versenyeken a rudak távolsága 60 cm.
A kukac (rigid tunnel)
A kukac belső átmérője 60 cm. A hossza 3 ? 6 m.
A kukac rugalmas, hogy egy vagy több ívben alakítható legyen.
A zsák (collapsible tunnel)
A bejárat 90 cm hosszú, 60 cm széles és 60 - 65 cm magas szilárd konstrukcióból áll.
A kijárat 2,50 - 3,50 m hosszú puha anyagú zsákkal végződik.
Átmérője 60- 65 cm.
Ha lehetséges a zsák kijáratát rögzíteni kell, a rögzítés távolsága nem lehet több 50 cm-nél, hogy minden méretű kutya számára lehetővé tegye a könnyű áthaladást.
Átfogalmazva: A zsák kijáratát lehet rögzíteni(, de csak max.) 50 cm szélesen, hogy a nagyobb méretű kutyák is kényelmesen átférjenek rajta.
Start/ cél (start/finish)
A startot és a célt rudak és/vagy fénysorompók jelzik.
Ezeket az akadálytól max. 1,00 m távolságban lehet felállítani.
A jelölésnek az ugrásszélességtől jobbra és balra mindig 50-50 cm-re kell lennie. A startnál és a célnál a kutya számára elegendő helynek kell lennie (mindig legalább 6 m).
MEOE: A start előtt és a célvonal után elegendő helyet kell biztosítani a kutyának. (legalább 6 m).
Én belefogalmaznám: … legalább 6 m helyet kell biztosítani…
Ez pontosabb így, hiszen nem mindegy, hogy a start/cél irányában, vagy mondjuk ferdén mellette van 6 m hely. Sokszor nincs ennyi a magyar versenyeken, és ez hiányzik is.

Bírálatok

A cél az, hogy a páros a felállított pálya összes akadályát az előírt sorrendben, hibamentesen és a standard időn belül teljesítse.
A sebesség nem lehet a fő kritérium. Az agility ügyességi és nem gyorsasági sport.
Azonos hibapontszám esetén azt a kutyát kell előnyben részesíteni, amelyik kevesebb pályahibát követett el. A kisebb futamidőt a rangsorolásnál csak akkor veszik figyelembe, ha a pályahibák száma megegyezik. Ha véletlenül az összes hibapont (pálya + időhiba) és a futamidő is pontosan ugyanaz, a bíró kérheti e versenyzők újrafutását, hogy a holtverseny eldönthető legyen.
Egyetlen versenyző sem óvhatja meg a bíró döntéseit, mivel azok visszavonhatatlanok.

Hibapontok

A futam során kétféle büntetőpont adható:
I) A szintidő túllépéséért.
II) A pályán elkövetett hibákért.
I) A szintidő túllépése:
Ha a mért futamidő nagyobb, mint szintidő, akkor a pályán töltött minden többlet másodpercért egy hibapont jár.
A futamidőt század másodperc pontossággal kell mérni, ezért az így kapott hibapont is 1/100 pontosságú.

II) A pályán elkövetett hibák:

1) Általános hibák
A felvezető nem mehet át a start és a célvonalat jelző rudak között. Ha mégis megteszi, 5 hibaponttal büntetik, ezen kívül a futamidőt az áthaladáskor kezdik mérni.
Ahányszor a futam alatt a felvezető érinti a kutyát, annyiszor 5 hibaponttal kell büntetni a párost.
Ahányszor a felvezető szándékosan megérint egy akadályt, annyiszor 5 ponttal kell büntetni.
2) Az akadályoknál elkövethető hibák
Minden hibát 5 ponttal büntetnek.

a) Egyszerű hibák:

Az akadálynál elkövetett egyszerű hibák miatt a futamot nem kell megszakítani vagy korrigálni, hanem folytatni kell a futamot.
Verőhiba:
Ha egy ugróakadály bármelyik része eldől, vagy leesik, mielőtt a kutya teljesítette volna a következő akadályt.
Zónahiba:
Ha a kutya egyetlen lábával sem érinti a zónát akár a fel akár le oldalon.
A palánkon, pallón és a hintán felfelé és lefelé egyaránt érinteni kell a kutya legalább egyik talpával, vagy talpának egy részével a zónát.
Mi mondhatjuk így: Ha a kutya nem érinti a zónát legalább egyik talpával vagy talpának egy részével akár felfelé, akár lefelé.
b) Megtagadás (refusal):
A megtagadásokat azonnal javítani kell, ha ez nem történik meg, kizárásra kerül sor.
Megtagadás:
Ha a kutya megáll az akadály előtt.
Ha a kutya ?megpördül? az akadály környezetében.
Ha a kutya megáll a pályán.
Ha a kutya bármely testrészével túlhalad az akadály vonalán, és a pálya vonalvezetése ezt nem indokolja.
Ha a távolugró akadályon ugró szándék nélkül a kutya átsétál.
Ha a kutya a fejét vagy egyik mancsát bedugja a kukacba, vagy a zsákba és visszahúzza.
Ha a kutya a karika és a tartó keret között ugrik.
Ha a kutya elhalad a zóna felső vonala mellett, és megfordulva javítja a hibát.

c) Specifikus hibák az akadályoknál:

Asztal
A kutyának az A futási irányból vagy a B vagy C oldalról az asztalra kell ugrania, és 5 másodpercig ott kell maradnia bármilyen helyzetben, amely a várakozási idő alatt változtatható is. A számlálás akkor kezdődik, amikor a kutya az asztalra érkezik.
Ha a kutya az 5 másodperc letelte és a bíró utasítása előtt elhagyja az asztalt, ezt 5 hibaponttal büntetik, és a számlálást újra kell kezdeni, különben a következő akadálynál kizárják.
Ha a kutya elmegy az asztal mellett, és a D oldalról ugrik fel, akkor ez megtagadás, de nem von maga után a kizárást.
Ha a kutya a felugrásnál lecsúszik az asztalról, ezt 5 hibaponttal büntetik, és vissza kell mennie az asztalra, bármely oldalról - itt is meg kell ismételni az 5 másodpercet.
Kizáráshoz vezet, ha a felvezető bekapcsolja az elektronikus időmérőt.

A palló

Az a kutya, amely leugrik az akadályról, mielőtt négy mancsával érintette volna a lemenő részt, egy megtagadást kap.

A hinta
Azt a kutyát, amelyik leugrik a hintáról, mielőtt mind a négy lábával átment volna a hinta tengelyén, egy megtagadással büntetik.
A hintának érintenie kell a talajt, mielőtt a kutya leugrik róla, különben 5 hibapontot kap.

A palánk
Azt a kutyát, amely leugrik a palánkról, mielőtt négy lábával érintette volna a lemenő részt, egy megtagadással büntetik.

A szlalom
A szlalom kezdetén az első rúd a kutya bal oldalán, a második a jobb oldalán van, és így tovább.
Minden helytelen belépést egy megtagadással kell büntetni.
A további hibákat összesen csak egyszer 5 hibaponttal büntetik. A kutyát a hiba kijavítása céljából vissza kell vezetni a hibás helyre, vagy a szlalom elejére.
Ha a kutya rossz oldalon hagyja el a szlalomot, vagy nem fejezi be, mielőtt a következő akadályt teljesíti, az kizárás.
Ha a kutya több mint két rudat ellenkező irányban szlalomozik, az kizárás.

A távolugró
A mellette való elfutást, az átlós irányú átugrást megtagadással büntetik.
Ha a kutya nem szabályosan, de legalább az egyik jelzőkaró pár között áthalad, az megtagadás.
Ha nem látszik az ugrási szándék, az megtagadás.
Ha a kutya nem egy ugrással teljesíti az akadályt, az megtagadás.
Ha az ugróakadály bármely eleme az ugrás alatt feldől, egy hibával kell büntetni.
Ha a kutya az ugrás közben érinti bármely elemet, azt nem büntetik.

Dupla akadály
A dupla akadály bírálati szempontból egy elemnek számít, azaz mindkét léc leverése is csak egy verőhibának számít.
A hibákat és megtagadásokat itt ugyanolyan formában kell értékelni, mint más ugró akadálynál.

Kombináció
A kombináció minden egyes ugró akadályát külön-külön kell bírálni. Egyszerű és megtagadásos hiba minden elemnél szerezhető.

Hibák, amelyek kizárást vonnak maguk után:

Tiszteletlen viselkedés a bíróval szemben.
A kutya bántalmazása.
A maximális futamidő túllépése.
Az egész pályán való harmadik megtagadás.
Az akadályoknak nem a megadott sorrendben való teljesítése.
Egy akadály rossz irányból való vétele.
A kutya egymásután több mint két rudat visszafelé szlalomozik.
A felvezető átfut, átugrik egy akadályon.
A felvezető elindítja az asztalon lévő elektronikus időmérőt, ha ilyet használnak.
A felvezető valamit tart a kezében.
A felvezető visszahelyezi a kutyát a startvonalra, miután az már átlépte a startvonalat (kivéve, ha erre a bíró adott utasítást).
Nyakörv van a kutyán.
Megállás a pályán (kivéve, ha erre a bíró adott utasítást).
A kutya ürít, elhagyja a pályát vagy kikerül a felvezető ellenőrzése alól
A kizárást a bírónak síppal stb. egyértelműen jeleznie kell.
A szabályzatban nem rögzített esemény megítélése a bíró feladata.
A bírói döntés ellen nincs helye óvásnak.
A bírónak természetesen a verseny elejétől a végéig egységes, egyformán elnéző vagy szigorú intézkedéseket kell tennie.

Vis major

A felvezető közreműködése nélkül történt - a futam folytatását akadályozó - esemény bekövetkezése esetén (pl. a zsák összekuszálódása) a bíró megállítja a felvezetőt, és természetesen az időmérést is. A futam folytatásának akadályát meg kell szüntetni. A versenyző a startlista utolsó indulójaként újrakezdi a futamát. A korábban szerzett hibapontok megmaradnak, de a pályahibák további számolása csak az eredeti futam megszakításánál kezdődik. A futamidő az utóbbi futam során mért idő lesz.

Helyezési Sorrend

A verseny helyezési sorrendjének meghatározása
Összes hibaponton a pályahibák plusz időhibák összegét kell érteni.
A versenyben a kevesebb hibapontot gyűjtő páros végez előrébb, hibapont egyenlőség esetén előbb a kevesebb pályahiba, majd a kevesebb futamidő dönt.
A helyezés a következők figyelembevételével történik:
1) A pontok összege (hibák és megtagadások a pályán + idő)
2) Azonos össz. hibapont esetén a pályán a kevesebb hibát elkövető kutya lesz előrébb.
3) Azonos össz. hibapont és azonos pályahibák esetén a gyorsabb kutya lesz előrébb.
Példa: 60 mp-es standardidő esetén

A holtverseny eldöntése

Holtversenyt csak dobogós helyezések esetén kell eldönteni.
A holtverseny eldöntéséért a felállított pályát újra kell teljesítenie az érintetteknek, és az itt elért eredmény alapján történik az eredményhirdetés. A teljesítménykönyvben az eredeti futam adatai kerülnek a ráfutás helyezésszámával.
A mezőnyben elért holtverseny esetén a helyes eljárás, hogy a holtverseny részesei az alacsonyabb helyezési számot kapják. A sorrendben utánuk következők helyezésszámai nem változnak.

Minősítések

A versenyeken a következő minősítések alkalmazandók:
0 - 5,99 összes hibapont KITŰNŐ
6 - 15,99 összes hibapont NAGYON JÓ
16 - 25,99 összes hibapont JÓ
26 - összes hibapont NEM ÉRTÉKELHETŐ
A versenyen elért eredményeket be kell vezetni a teljesítménykönyvbe!

Versenyzési feltételek

Minden 18 hónapnál idősebb kutya indulhat agility versenyen.
A kutyának rendelkeznie kell egy teljesítménykönyvvel, amely tartalmazza valamennyi versenyeredményét.
A versenyeken nem vehetnek részt:
-         A szemmel láthatóan vemhes szukák.
-         A szemmel láthatóan beteg vagy sérült kutyák
-         A kötelező védőoltásokat igazoló oltási bizonyítvány nélküli kutyák.

A tüzelő szukák csak a startlista végén indulhatnak. A tüzelő szukák részére a startvonal előtt egy szőnyeget kell feltenni. A verseny teljes időtartama alatt a tüzelő szukát elkülönítve kell tartani úgy, hogy a verseny többi kutyáját ne zavarja. Ha ez nem történik meg, a kutyát a teljes versenyből ki kell zárni.
A versenyzőktől elvárják a megfelelő ruházatot.
Mindenféle állatvédelemmel ellentétes bánásmódot szigorúan büntetni kell, és ez a felvezető ellen indítható további jogorvoslatoktól függetlenül a versenyből való azonnali kizárást vonja maga után.
A szöges nyakörv nem egyeztethető össze az agility szellemével, ezért a verseny teljes területén tiltott a használata. Ha a felvezető figyelmeztetés ellenére sem hajlandó a nyakörvet levenni a kutyáról, az a versenyből való kizárást vonja magával.

Méretosztályok (categories)
S -Small -(mini): 35 cm-nél kisebb marmagasság
M -Medium -(midi): 35 cm-és 42,99 cm marmagasság között
L -Large- (maxi): 43 cm-nél nagyobb marmagasság
Minden kutya csak egy méretosztályban indulhat.
Az S és M méretosztályban versenyző kutyák lemért marmagasságát a teljesítménykönyvbe be kell vezetni. Ezt a mérést egy MAGISZ által elismert bíró végezheti, aki a teljesítménykönyvbe való bejegyzést aláírásával igazolja.
Bármely kutya méretosztálybeli hovatartozása egy alkalommal, a MAGISZ-hoz benyújtott írásbeli indítvánnyal, bárki által megóvható. Ez esetben egy adott helyen, a MAGISZ által hitelesített mérőeszközzel 3 MAGISZ által elismert agility bíró egyenként újra leméri a kutyát, s a 3 mérésből a 2 azonos méretbesorolás lesz a kutya hivatalos méretosztálya. A méretbesorolásról írásbeli határozat készül.

Teljesítményosztályok
A kutyát csak az agility versenyeredményei alapján lehet teljesítményosztályba sorolni. Osztályos jumping versenyen a kutya abban a teljesítményosztályban köteles indulni, ami az agility eredményei alapján a teljesítménykönyvébe be van vezetve.

a)      Agility (A 1) / Jumping (JP 1)
Ebben az osztályban csak azok a kutyák indulhatnak, akik még nem teljesítették az A2 teljesítményosztályba kerülés feltételeit.
Az A1 szintű futamon a bíró belátásától függ, hogy a pályába milyen kontaktzónás akadályokat állít fel. Az A1 szintű agility pályán maximum háromszor lehet kontaktzónás akadályt teljesíteni.
Dupla ugró akadály és kombináció az A1/J1 pályán nem alkalmazható.
b)      Agility (A 2) / Jumping (JP 2)
Ebben az osztályban csak azok a kutyák indulhatnak, akik igazolni tudják, hogy teljesítették az A2 teljesítményosztályba kerülés feltételeit, és ez be van jegyezve a teljesítmény-könyvükbe.

c)      Agility (A 3) / Jumping (JP 3)
Ebben az osztályban csak azok a kutyák indulhatnak, akik igazolni tudják, hogy teljesítették az A3 teljesítményosztályba kerülés feltételeit, és ez be van jegyezve a teljesítmény-könyvükbe.
Az A2 és A3 szintű futamon a bíró belátásától függ, hogy a pályába milyen kontaktzónás akadályokat állít fel. Az A2 és A3 szintű agility pályán maximum négyszer lehet kontakt-zónás akadályt teljesíteni.
d)      Veterán
Ebben az osztályban azok a kutyák indulhatnak, akik betöltötték 7. életévüket és a veteránosztályú versenyre jelentkezés előtt fél évvel nem indultak A1, A2, A3 osztályos versenyen. Az akadályok méretét a valós méretosztálynál egyel alacsonyabb méretosztály szerint kell felállítani. Ebben a teljesítményosztályban is külön kell versenyeztetni a különböző méretosztályú kutyákat.
Az A1/J1, A2/J2 és az A3/J3 szintű pályák között a különbség a következő:
- a pálya hossza és nehézségi foka
- a szintidő meghatározásához választott mozgási sebesség
e) Hobbi osztály
Azon kutyák számára, melyeknek a marmagasságuk alapján meghatározott méretosztálynak megfelelő ugrásmagasság (egészségi állapotuk, testalkatuk stb. miatt) az átlagosnál aránytalanul nagyobb megterhelést jelent.
Átsorolás rendje: Az átsorolásra a Magisz elnökségéhez benyújtott írásos kérelemre, egyedi elbírálás alapján kerülhet sor.
Az a kutya, amelyik elkezdte a Hobbi osztályban a versenyzést, a továbbiakban csak Hobbi vagy Veterán osztályban indulhat.
Akadályok mérete: Az ugróakadályokat a valós kutyamagasságnak megfelelo méretnél eggyel alacsonyabb méretre kell beállítani. Ez large méretnél midi méretet, midi kutyaméretnél, mini méretet, mini méretű kutyáknál pedig 15-20 cm magasságot jelent. Távolugró akadály hossza: 2 elem
Összevonhatóság: A Hobbi osztály a Veterán osztállyal összevonható.Az átsorolás rendje
Az A1 teljesítményosztályból az A2 teljesítményosztályba, valamint az A2 teljesítményosztályból az A3 teljesítményosztályba való feljebbkerüléshez a kutyának - az alsóbb teljesítményosztályú futamon legalább két különböző bírónál, háromszor hibátlan futamot kell teljesíteni.

Forrás: Magyar Agility Szövetség www.agility.hu